Utställningar

9 utställningar totalt.

17003_WIKN 24113.jpg

Vinterlek

Vinterlek - från promenadåkning till VM i skridsko Utställningen Vinterlek visades på Kristinehamns museum och bildarkiv (då beläget i Rådhuset) mellan 12 februari och 11 mars 1994. I den här digitala utställningen hittar du många av bilderna som var med i den ursprungliga utställningen, och några till. Bland de 60 bilderna finns såväl skidåkning, skridskor och skrinning, men även bandy, pulka och kälkåkning. Du hittar också skridskosegling, trav- och motorcykeltävlingar på Vänerns is, och ett snöbollskrig i Medhamn. Om du vet något om...
17003_LITN 286_15.jpg

Arbetsliv

I den här utställningen hittar du 112 bilder från många olika arbetsplatser i Kristinehamn genom tiderna. Några av dem är välkända, så som KMW, Albin Motor och Bröderna Larssons båtvarv, medan andra, som Östra Värmlands Produktionsförening och Kristinehamnsortens Mejeriförening, är mindre kända. Här hittar du också drängar, hushållerskor, tvätterskor, sotare, parkarbetare och jordbrukare, och så en och annan journalist, bokhållare och kolare. Om du vet mer om någon av bilderna, eller personerna som förekommer på bilderna, får du gärna kontakta oss på...
17003_BAN 4040_1.jpg

Fackligt

Fackligt är en nyproducerad miniutställning om fackföreningar i Kristinehamn. De 24 bilderna skildrar såväl strejker som jubileum, från tidigt 1900-tal och fram till sent 1960-tal. Klicka på länken Galleri till höger för att komma till bilderna.
17003_BAN 704_12.jpg

Kristinehamns fabriks- och hantverksförening

År 1847 bildades Christinehamns Hantverksförening. Tjugo år senare, år 1867, antogs stadgarna för Christinehamns frivilliga Fabriks- och Hantverksförening och vid sekelskiftet ändrades namnet igen till Kristinehamns fabriks- och hantverksförening. År 1988 bytte föreningen namn till Småföretagarnas Riksförbund, Kristinehamnsföreningen, och år 1991 antogs åter nya stadgar och ett nytt namn: Företagarnas riksorganisation, Företagarna i Kristinehamn. I den här utställningen visas foton av olika delar av föreningens verksamhet, med särskilt fokus på perioden från tidigt 1920-tal och fram till år 1960. Under denna period ägde föreningen ett eget hus, Hantverkshuset...
17003_BAN 5180_6.jpg

Vår stad: Industrinostalgi

Industrier har alltid varit viktiga för Kristinehamn och sysselsatt många av kommuninvånarna. Decennierna efter andra världskriget rådde högkonjunktur och industrin gick på högvarv också i Kristinehamn, men under 1970- och 1980-talen drabbades flera branscher av nedläggningar. Hur har det sett ut i Kristinehamn? Finns det bilder som väcker dina minnen? Vår stad: Industrinostalgi visas på Kristinehamns Historiska under våren 2020, men öppnas som digital utställning redan 1 april 2020. För att se bilderna som ingår i utställningen, klicka på "Galleri" i...
17003_HASN 05926.jpg

Husmodersrörelsen

Husmodersrörelsen var en del av kvinnosaksrörelsen och växte fram under första halvan av 1900-talet, bland annat i form av lokala husmodersföreningar. Husmodersföreningen arbetade bland annat för att förbättra kvinnors situation och för att lyfta fram kvinnors hushållssysslor som ett arbete, samt att höja statusen på detta arbete. Man ville bryta kvinnors isolering och förbättra deras kunskaper genom erfarenhetsutbyten och föredrag om praktisk och ekonomisk hushållning inom ämnen som hemskötsel, barnuppfostran, barnpsykologi, hemekonomi, trädgårdsodling och hygien. I Sverige bildades organisationen Sverige husmodersföreningars riksförbund, SHR, år...
17003_BAD 3528.jpg

Frödings Kristinehamn

Frödings Kristinehamn - Om skalden Gustaf Fröding och hans Kristinehamn Vår nationalskald Gustaf Fröding brukar framförallt förknippas med Karlstad och Alsters Herrgård, men inte alla vet att Fröding tillbringade sina barn- och ungdomsår i Kristinehamn. Familjen Fröding flyttade till Kristinehamn år 1867 när sonen Gustaf var sju år och bodde i staden fram till år 1881. Deras bostad, som nu kallas Frödinggården, finns fortfarande kvar på Nya Kyrkogatan. Gustaf var elev vid stadens läroverk och han konfirmerades i Kristinehamn. 1875 flyttade han till Karlstad...
17003_LITN 525_3.jpg

Kiosknostalgi i Kristinehamn

Tidningar, godis, glass och tobak. Med någon krona i fickan att köpa lördagsgodis för, pekade man genom glasrutan och bad tanten i kiosken att fylla den lilla papperspåsen med godsaker, en i taget. Fem-öres, tio-öres, tjugofem-öres… Förr fanns kiosker på många ställen i Kristinehamn. Känner du igen kioskerna på bilderna? Var det dit du gick som barn? Bilderna i denna digitala utställning visades på Historiska museet våren 2019.
17003_WIKN 17610.jpg

Förkläden berättar

Sommaren 2021 visades utställningen Förkläden berättar på Kristinehamns historiska. Utställningen byggdes upp kring en samling förkläden från olika tidsepoker tillsammans med fotografier ur bildarkivets bildskatt. Förklädessamlingen ägs av företagskvinnan och kulturpersonligheten Ewa Persson. Förklädet är kanske ett av våra mest ursprungliga plagg, med sin enkla konstruktion. Det har haft flera funktioner, som skydd vid olika typer av arbeten, att bära i, som modeplagg och som skydd mot det onda. I denna digitala utställning kan du ta del av några av de bilder som...