Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar och rätt att begära information

Kulturnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss via följande e-postadress: kultur@kristinehamn.se

Vill du veta hur Kulturnämnden behandlar just dina personuppgifter, skicka en begäran till oss via kultur@kristinehamn.se. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig och att få uppgifter rättade.

Information som du lämnar till oss

De personuppgifter du lämnar i samband med dina kommentarer och bidrag sparas eftersom de är av kulturhistoriskt intresse. Önskar du rättning av dina uppgifter, ta kontakt med oss via bildarkivet@kristinehamn.se

Kristinehamns kommun lämnar aldrig ut känsliga personuppgifter till tredje part.

Så länge sparas personuppgifter

Om du har registrerat en användare hos Kristinehamns kommun sparas dina personuppgifter tills du tar bort din användare. Dina bidrag och kommentarer kommer kvarstå, men kan ej kopplas till din användare.

Bilder och information kopplad till bilder bevaras för alltid. Däremot kan du begära att få dina egna personuppgifter avpublicerade från vår öppna webbplats.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Bildarkivet behandlar personuppgifter i samband med vårt uppdrag att samla, vårda, visa och bevara från dåtid för nutid och framtid. Detta sker utefter den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse, och i fråga om upphovspersoners ideella upphovsrätt även enligt rättslig förpliktelse.

Om du upptäcker att dina personuppgifter finns med i bildarkivets samling har du emellertid rätt att begära att de avpubliceras från vår öppna webbplats. Kontakta bildarkivet via e-post bildarkivet@kristinehamn.se med din begäran om avpublicering. Din begäran måste innehålla information om vilka uppgifter du vill ska avpubliceras och vilka objekt eller bilder som berörs av din begäran.

Cookiepolicy

Du kan läsa mer om vår cookiepolicy här.

Säkerhetsåtgärder

Vi har vidtagit de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, modifiering och radering.